Pedagógusok, nevelő-oktató munkát segítők


Iskolavezetés:

Kiss Ernőné                            igazgató                           tanító, közoktatási vezető

Majercsik Zoltán                    tagintézmény-vezető        tanító, közoktatási vezető

Sokvári-Sedon Katalin           igazgatóhelyettes             tanító, közoktatási vezető

Szilák-Boros Rita                   gazdasági vezető

 

 

Besenyszögi intézmény dolgozói:

Lukácsné Boros Anikó                         1. osztályos osztályfőnök,  tanító

Lévainé Márkus Borbála                      2. osztályos osztályfőnök,  tanító,

                                                             földrajztanár

Szabó Izabella                                      3. osztályos osztályfőnök,  tanító

Fejes Mihályné                                     4. a osztály osztályfőnöke, tanító

                                                             gyermekvédelmi felelős

Kiss Béláné                                          4. b osztály osztályfőnöke, tanító

                                                             alsós munkaközösség vezetője

Urbán-Szabó Tiborné                           5. a osztály osztályfőnöke, tanító,

                                                              számítástechnika szakos tanár,

                                                              reál munkaközösség vezetője 

Gujka Erika                                          5. b osztály osztályfőnöke, tanító,

                                                              angoltanár, idegen nyelvi munkaközösség

                                                              vezetője

Kulcsárné Végső Zsuzsanna                 6. osztály osztályfőnöke,

                                                               történelem-hittan szakos tanár,

                                                               szakvizsgázott

                                                               intézményvezető és középvezető

Danyi Imréné                                        7. a osztály osztályfőnöke,

                                                               magyar-német szakos tanár

Kovács Melinda                                   7. b osztály osztályfőnöke, tanító,

                                                              magyar-pedagógia szakos tanár,

                                                              szakvizsgázott közoktatási vezető

                                                              humán munkaközösség vezetője

                                                              DÖK segítő pedagógusa

Boros Balázs                                         8. osztály osztályfőnöke, történelem-

                                                              magyar szakos tanár

Ficsórné Lévai Éva                               tanító, rajztanár

Molnár Melinda                                    tanító, ének és zenetanár, etnográfus,

                                                              múzeumpedagógus

Szakaliné Barkaszi Éva                        tanító

Demjénné Barkaszi Mária                    tanító

Ricz Istvánné                                        tanító

Kiss Endréné                                        gyógypedagógus, könyvtáros, 

                                                              tanító, szakvizsgázott 

                                                              intézményvezető és középvezető

Kiss Endre                                             fizika-matematika szakos tanár

Kiss Tamás                                            tanító, néptáncpedagógus

Csörögi Tibor                                        testnevelő tanár, gyógytestnevelő

Elbakour Bernard André                       földrajztanár, röplabdaedző

Ecseki Andrásné (óraadó)                     matematikatanár

Gajdosné Kerecsendi Györgyi(óraadó) kémiatanár

Vankóné Kálló Krisztina (óraadó)        gyógypedagógus

Béres Lászlóné  (óraadó)                      gyógypedagógus

 

Csöröginé Homoki Diána                     iskolatitkár

 

Sipos Erika                                            takarítónő

Mihálycsik Balázsné                             takarítónő

Lázár Benedekné                                   takarítónő

Kun Jánosné                                          takarítónő

Balog Dezsőné                                      konyhai alkalmazott

Kiszely Sándor                                      karbantartó

 

 

Tiszasülyi tagintézmény dolgozói:

Oláh Andrásné                                      1. osztályos osztályfőnök,  tanító

Katonáné Bagi Éva                               2. osztályos osztályfőnök,  tanító

Kovácsné Tarjányi Erzsébet                 3. osztályos osztályfőnök,  tanító,

                                                               biológia szakos tanár

Peszeki Lászlóné                                  4. osztályos osztályfőnök,  tanító

Gusztafik Ágnes                                   5. osztályos osztályfőnök,  rajz-

                                                              hittan szakos tanár

Gombás Gáborné                                  6. osztályos osztályfőnök, rajz- 

                                                              biológia-földrajz szakos tanár

Majercsikné Nagy Tünde                      7. osztályos osztályfőnök, 

                                                               szociálpedagógus

Ádám Kármán                                       8.osztályos osztályfőnök, 

                                                               történelem- magyar szakos tanár

Fazekasné Tarjányi Krisztina                tanító, némettanár

Tordai Csaba                                         fizika-technika szakos tanár,

                                                               testnevelő tanár

 

Majercsik Lilla                                       iskolatitkár

Majercsik Réka                                      pedagógiai asszisztens

 

Balatonné Murányi Piroska                    takarítónő

Kaplár Lászlóné                                      takarítónő

Katona Sándor                                         karbantartó