Pedagógusok, nevelő-oktató munkát segítők


Iskolavezetés:

Kiss Ernőné                            igazgató                           

Majercsik Zoltán                    tagintézmény-vezető        

Sokvári-Sedon Katalin           igazgatóhelyettes             

Szilák-Boros Rita                   gazdasági vezető

 

 

Besenyszögi intézmény dolgozói:

 

Lukácsné Boros Anikó                          tanító, gyermekvédelmi felelős

Lévainé Márkus Borbála                       tanító, tanár

Szabó Izabella                                       tanító

Kiss Béláné                                           tanító

Urbán-Szabó Tiborné                           tanító, tanár,

Gujka Erika                                           tanító, tanár,

Kulcsárné Végső Zsuzsanna                 tanár

Danyi Imréné                                        tanár

Kovács Melinda                                   tanító, tanár

Boros Balázs                                         tanár

Ficsórné Lévai Éva                               tanító, tanár

Molnár Melinda                                    tanító, tanár, 

Szakaliné Barkaszi Éva                        tanító

Demjénné Barkaszi Mária                    tanító

Ricz Istvánné                                        tanító

Kiss Endréné                                        gyógypedagógus, könyvtáros, tanító

Kiss Endre                                             tanár

Kiss Tamás                                            tanító, néptáncpedagógus

Csörögi Tibor                                        tanár, gyógytestnevelő

Ecseki Andrásné (óraadó)                     tanár

Nagy Gabriella                                      tanító

 

 

Csöröginé Homoki Diána                     iskolatitkár

Szabó Fruzsina                                      pedagógiai aszisztens 

Sipos Erika                                            takarítónő

Mihálycsik Balázsné                             takarítónő

Lázár Benedekné                                   takarítónő

Kun Jánosné                                          takarítónő

Balog Dezsőné                                      konyhai alkalmazott

Kiszely Sándor                                      karbantartó

Berényi László                                      épületgondnok 

Jakab Imréné                                         takarítónő 

 

 

Tiszasülyi tagintézmény dolgozói:

 

Oláh Andrásné                                       tanító

Katonáné Bagi Éva                                tanító

Dósa Klára                                             tanító,

Hanga Edina Melitta                              tanító

Urbánné Gusztafik Ágnes                      tanár

Gombás Gáborné                                   tanár

Majercsikné Nagy Tünde                      szociálpedagógus

Ádám Kármán                                      tanár

Fazekasné Tarjányi Krisztina                tanító,tanár

Tordai Csaba                                         tanár

Somogyi-Majercsik Réka                     tanító

 

Majercsik Lilla                                       iskolatitkár

 

Balatonné Murányi Piroska                    takarítónő

Kaplár Lászlóné                                      takarítónő

Katona Sándor                                         karbantartó