TÁMOP 3.1.4


Intézményeink:

Általános Iskola Besenyszög

Általános Iskola Tiszasüly

Alapfokú Művészeti Iskola

Eszterlánc Óvoda Besenyszög

Eszterlánc Óvoda Tiszasüly

 

Tájékoztató a pályázatról

 

 A képességek fejlesztése és a kompetencia alapú oktatás bevezetése a Besenyszög-Tiszasüly Chiovini Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézményben, illetve a Besenyszög-Tiszasüly Eszterlánc Óvodában
   
    A TÁMOP-3.1.4-08/2. „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben” című pályázatot 2008 novemberében hirdette meg az NFÜ. A pályázat által megvalósítandó projekt lényege: a sikeres munkaerő-piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztése és kompetencia alapú oktatás elterjesztése a magyar közoktatási rendszerben. Ennek érdekében a pályázat a kompetencia alapú oktatás módszertanának és eszközeinek széleskörű elterjesztését célozza, a pedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítését, a tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztését és megerősítését, a rendszerben meglévő szelektív hatások mérséklésével, valamint az egyenlő hozzáférés és esélyegyenlőség szempontjainak érvényesítésével. A pályázat további célja, hogy a regionális operatív programok keretében megvalósuló infrastrukturális fejlesztéseket összekapcsolja a szükséges szakmai (tartalmi, módszertani) fejlesztésekkel.
   A kiírásra Besenyszög Község Önkormányzata, mint intézményfenntartó (a maximálisan lehetséges) öt tagintézményével pályázott (Besenyszög – Tiszasüly Eszterlánc Óvoda két feladat-ellátási hellyel, valamint a Besenyszög - Tiszasüly Chiovini Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 3 feladat-ellátási hellyel.). Pályázatunk sikerült, a támogatást megkaptuk, és a támogatási szerződés június 30-ával hatályos, melyben 74 130 474 Ft-ot nyert a projektünk, mely összeget a programban részt vevő intézményekben oktatásfejlesztésre, eszközbeszerzésre, képzésekre, innovációra és az ezek megvalósításához szükséges járulékos, egyéb költségekre kell fordítani a 2009/10-es tanév során. A pályázati kiírás forrását az Európai Szociális Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
   A projekt időtartama 16 hónap. A pályázattal kapcsolatos ügyek intézésére és a szakmai megvalósulás irányítására háromtagú menedzsmentet kellett felállítani, mely egy menedzserből, egy pénzügyi és egy adminisztratív asszisztensből áll, a szakmai munka koordinálását  1-1 szakmai vezető végzi.
    A vezetőknek korszerű oktatásszervezési és a menedzsment típusú szemlélet alakítását célzó képzésben kell részesülnie, a bevont pedagógusoknak 120 órányi különböző képzéseken kell részt vennie. Az intézményi munkát az egész tanév folyamán mentorok, szaktanácsadók segítik. Az oktatás során meghatározott területeken úgynevezett kompetencia alapú oktatócsomagok bevezetésére kerül sor (szövegértés, szövegalkotás, matematika, idegen nyelv, természettudományok, óvodában a komplex óvodai csomag), illetve a tanítók, tanárok a saját maguk által kitalált módszereket is bevezethetik, kidolgozhatják, melyeket közkinccsé kell tenniük. A projektben sor kerül szakmai tapasztalatcserékre, úgynevezett „jó gyakorlat” átvételére is más intézményektől. A 2009/10-es tanévben megvalósított oktatási módszerek alkalmazását a pályázati kiírás szerint még öt tanéven keresztül fenn kell tartani.

Balogh Zoltán

polgármester

 


 

Általános Iskola Besenyszög

Általános Iskola Tiszasüly

Alapfokú Művészeti Iskola

Eszterlánc Óvoda Besenyszög

Eszterlánc Óvoda Tiszasüly